Albaugh Europe, tovarna kemičnih izdelkov d.o.o, Rače


Projekt Opis
  • dolgoročno poslovno sodelovanje pri izvajanju najzahtevnejših, tehnološko specifičnih strojnih inštalacij (montaže energetskih mostov, energetski in tehnološki cevovodi iz različnih materialov, ureditev prezračevanja in klimatizacije, itd.)