Mlinopek, mlinarstvo in pekarstvo, Murska Sobota


Projekt Opis
  • plinifikacija proizvodnih prostorov v podjetju Mlinopek d.d., v Murski Soboti
  • kotlovnica Mlinopek (v sodelovanju s Plinarna Maribor)