Nova stavba Raiffeisen banke d.d., Maribor


Projekt Opis
  • izdelava projekta ter izvedba vseh strojnih inštalacij vodovoda, kanalizacije, ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije (klimati Menerga) ter protipožarne zaščite v novi stavbi Raiffeisen d.d., Maribor (4.500 m2)