Sežigalnica Celje


Projekt Opis
  • Termična obdelava odpadkov z maksimalno kapaciteto proizvodnje 15MW toplotne energije in 2 MW električne energije.
  • Je edina naprava za sežig predhodno obdelanih komunalnih odpadkov v Sloveniji sestoječ se iz sledečih funkcionalnih sklopov:

–  Parno turbinsko postrojenje
–   Kondenzacija turbinske pare v toplotnih izmenjevalcih distribucije daljinske toplote
–   Reducirno hladilna postaja Δp=30/1,5 bara, Δt=350/112 ℃
–   Reducirno hladilna postaja Δp=30/11 bara, Δt=350/194 ℃
–   Toplotna postaja 15 MW
–   Toplotna postaja 2 x 6,5 MW
–   Termična priprava vode
–   Distribucija ogrevne vode