Projekti - Silkem, d.o.o.

Silkem, d.o.o.


Projekt Opis
  • Izvedba vročevoda med kotlovnico in toplotno postajo objekta, polaganje in varjenje predizoliranih cevi DN150 za zunanje vročevode, izvedba toplotne postaje za ogrevanje objekta moči 3,9MW, montaža cevi in elementov za povezavo primarnega in sekundarnega dela toplotne postaje