Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami


Projekt Opis
  • Ureditev hidravličnih razmer – ulica XIV divizije Rogaška Slatina
  • Rekonstrukcija kotlovnice Bevkova – prehod iz ELKO na ZP.
  • Vgradnja kondenzacijskih kotlov BOSCH 2 x 1.000 kW. Kotlovnica je namenjena oskrbi z ogrevno toploto za 478 stanovanj.
  • TOP Majcigerjeva – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Framska – obnova/rekonstrukcija • TOP Goriška 9 – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Goriška 9 – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Staneta Severja – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Klinetova I in II – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Koroška I, II in III – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Borova vas – obnova/rekonstrukcija