TOP, večstanovanjski objekti Maribor


Projekt Opis
  • TOP Arnolda Tovornika – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Klinetova I in II – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Kardeljeva – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Linhartova – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Staneta Severja – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Koroška I, II in III – obnova/rekonstrukcija
  • TOP Borova vas – obnova/rekonstrukcija