Toplarna Železniki, prozvodnja energije


Projekt Opis
  • Izvedba sistema kogeneracije s kotlom na lesne odpadke in parnim batnim strojem, skupne moči 7,0 MW.