Upra-stan


Projekt Opis
  • Rekonstrukcija kotlovnice Mlekarniška – postavitev in montaža novega plinskega kotla moči 280kW, montaža cevi in povezava kotla na sistem ogrevanja, ureditev prostora kotlovnice
  • Hidravlično uravnovešanje Mlekarniška – izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja večstanovanjskega objekta z zamenjavo obstoječih radiatorskih ventilov s tlačno neodvisnimi ventili s prednastavitvijo ter namestitev termostatskih glav na vseh radiatorjih po stanovanjih
  • Hladilni agregati CITY – zamenjava dotrajanih hladilnih agregatov v TPC City, 2x HA Daikin EWAT-B, hladilna moč 2x 386 kW
  • TOP 611-Šilihova – obnova/rekonstrukcija (2 postaji)