Digitalna preobrazba poslovanja in podjetja Energoconsulting d.o.o.

Naziv in cilj/namen naložbe:

Javni razpis: »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D reactEU )«

Naziv operacije: Digitalna preobrazba poslovanja in podjetja Energoconsulting d.o.o.

Št. operacije: OP20.08402

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se financira v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Namen naložbe je celovita digitalna preobrazba in nadgradnja digitalnih zmožnosti podjetja na področju izkušnje kupca, podatkovne strategije, procesov in digitalnih poslovnih modelov, digitalnih kompetenc zaposlenih, kibernetske varnosti in Industrije 4.0. V Sklopu projekta digitalne preobrazbe smo nadgradili tako zunanje kot notranje poslovne procese in poskrbeli za usposabljanja zaposlenih za dvig digitalnih kompetenc. Aktivnosti v sklopu operacije vključujejo investicije v opredmetena sredstva (strojna oprema), neopredmetena sredstva (programska oprema) in sodelovanje s strokovnjaki za digitalizacijo (zunanji izvajalci iz kataloga DIH Slovenija).

Cilj naložbe je dvig dodane vrednosti na zaposlenega za več kot 7% do konca 2023.

Povezava na EU skladi: https://www.eu-skladi.si/

Odobrena višina subvencije: 65.480,28€

Trajanje projekta: 1.10.2020 – 30.9.2022