Storitve

Izvedba strojnih inštalacij

ikona - strojne instalacijeNaša osrednja dejavnost je izvedba vseh vrst strojnih inštalacij, s poudarkom na izvedbi inštalacij na zahtevnih energetskih sistemih (ogrevanja, hlajenja, industrijskega prezračevanja), elektro inštalacijah in projektiranju strojnih inštalacij.

Ogrevanje

  • Izvedba talnega, radiatorskega, konvektorskega ali sevalnega ogrevanja skladišč, industrijskih in poslovno trgovskih prostorov
  • Nabava in montaža toplotnih črpalk od manjših do industrijskih velikosti
  • Načrtovanje in rekonstrukcija kotlovnic in toplotnih podpostaj v večstanovanjskih in industrijskih objektih
  • Zagon in servisiranje naprav IMI Pneumatex ter hidravlično uravnoteženje, merjenje in nastavitve vgrajene IMI TA opreme v instalacijah ogrevanja, hlajenja in klimatizacije

Hlajenje

  • Nabava in montaža klimatskih sistemov za poslovne prostore
  • Načrtovanje in izvedba tehnološkega hlajenja v industrijskih in proizvodnih objektih ter javnih objektih (hladilni stolpi, hladilni agregati)

Prezračevanje in klimatizacija

  • Načrtovanje in izvedba sistemov za prezračevanje in klimatizacijo poslovnih prostorov, industrijskih in gostinskih objektov
  • Načrtovanje in izvedba tehnološkega odsesovanja

Inštalacije vodovoda in kanalizacije

  • Izvedba vodovodnih inštalacij poslovnih in industrijskih objektov
  • Izvedba kanalizacijskih povezav in drugih sistemov za odvajanje meteornih, odpadnih in fekalnih vod
  • Dobava in montaža sanitarne opreme

Plinske inštalacije

  • Izvedba inštalacij plina za ogrevanje (zemeljski plin, propan/butan, butan)
  • Izvedba inštalacij tehnoloških plinov v proizvodnih in industrijskih objektih

Energetski sistemi

  • Načrtovanje in izvedba parnih in vročevodnih kotlovnic
  • Izvedba sistemov tehnološkega ogrevanja s paro v industrijskih objektih
  • Načrtovanje in izvedba sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije

Cevne povezave industrijskih in proizvodnih sistemov

  • Izvedba tehnoloških cevnih povezav iz črnih, nerjavečih, pocinkanih in bakrenih cevi, cevi iz ogljikovega jekla, cevi iz polimernih in kompozitnih materialov
  • Spajanje cevnih instalacij z varjenjem, s stiskanjem press, vijačnimi spoji, predfabriciranimi spojnimi elementi,…

Zaklonišča

  • Dobava in montaža certificirane opreme za zaklonišča

Požarni sistemi

  • Dobava in montaža certificirane opreme za aktivno požarno zaščito – šprinkler