Indoma


Projekt Opis
  • Rekonstrukcija kotlovnice Lackova – prehod iz ELKO na ZP. Vgradnja kondenzacijskih kotlov WAILLANT 2 x 124 kW. Kotlovnica je namenjena oskrbi z ogrevno toploto za 32 stanovanj, lokale in poslovne prostore