Osnovna šola Miklavž & Občina Miklavž


Projekt Opis
  • Energetska sanacija kotlovnice v OŠ Miklavž na Dravskem polju