Projektiranje in energetsko svetovanje – različni naročniki


Projekt Opis

Izdelava načrtov strojnih inštalacij in opreme v fazah DGD, PZI in PID za rekonstrukcije in novogradnje:

Kotlovnice

 • Plinska kotlovnica Ecolab Maribor, nazivna moč 1.040kW
 • Plinska kotlovnica Trubarjeva 6, Maribor, nazivna moč 123kW
 • Plinska kotlovnica Mlekarniška 2-14, Maribor nazivna moč 600 kW
 • Parna kotlovnica Mlinopek, proizvodnja pare v nizkotlačnem parnem kotlu, kapaciteta 300 kg/h
 • Tiskarna Novo mesto – nazivna moč 150kW
 • Parna kotlovnica Eurovrt Ptuj, proizvodnja tehnološke pare D=1.000 kg/h
 • Plinska kotlovnica Bevkova, nazivna moč 2.000 kW
 • Plinska kotlovnica Lackova, nazivna moč 250 kW
 • Plinska kotlovnica City, nazivna moč 1.280 kW
 • Plinska Kotlovnica Grammer, Slovenj gradec, nazivna moč 560 kW

Toplotne postaje

 • Toplotna postaja v sistemu daljinskega ogrevanja energetike Maribor, TOP 106 – projekt za zmanjšanje priključne moči OGP iz 564 na 291 kW
 • Borova vas 3-7, TOP 407 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 240kW, pretočni sistem STV 152kW
 • Gosposvetska 11-19, prehod iz skupne plinske kotlovnice na sistem daljinskega ogrevanja, nazivne moči OGP 580kW
 • Cesta proletarskih brigad 57-67, TOP 207, rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 1.700kW, akumulatorski sistem STV 350 kW
 • Knafelčeva 30-34, TOP 105 – projekt za zmanjšanje priključne moči OGP iz 660 na 290 kW
 • Goriška 17-19– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 348 kW
 • Goriška 20-22– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 175 kW
 • Goriška 16-18– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 172 kW
 • Goriška 2-8– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 357 kW
 • Goriška 7-13– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 440 kW
 • Goriška 3-5– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 149 kW
 • Ljubljanska 86– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 216 kW
 • Ljubljanska 94– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 370 kW
 • Ljubljanska 88– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 371 kW
 • Ljubljanska 1– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 213 kW
 • Ljubljanska 15– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 134 kW
 • Staneta Severja 12-16– rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 220 kW, STV 130kW
 • Plečnikova 1 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 195 kW
 • Plečnikova 3 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 194 kW
 • Plečnikova 5 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 193 kW
 • Plečnikova 7 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 159 kW
 • Plečnikova 9 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 154 kW
 • Plečnikova 2-4 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 129 kW
 • Plečnikova 6-8 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 118 kW
 • Plečnikova 11-15 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 130 kW
 • Ljubljanska 15 AB – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 287 kW
 • Ljubljanska 17 AB – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 327 kW
 • Ljubljanska 19 AB – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 249 kW
 • Ljubljanska 25 AB – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 319 kW
 • Ljubljanska 27 AB – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 316 kW
 • Ljubljanska 29-33 – rekonstrukcija toplotne postaje nazivne moči OGP 127 kW

Soproizvodnja toplotne in električne energije

 • Tiskarna Novo mesto – vgradnja SPTE 50 kWe, 100kWt
 • Hotel Habakuk, Maribor vgradnja 3 x SPTE 50 kWe, 100kWt
 • Casino Mond, Šentilj – vgradnja SPTE 220 kWe, 253kWt
 • Hotel Orel, Maribor – vgradnja SPTE 50 kWe, 100kWt
 • Sončni dom Železnikova ulica 10, Maribor – vgradnja SPTE 1: 50 kWe, 81kWt; SPTE 2: 20 kWe, 39kWt

Hidravlična ureditev sistema centralnega ogrevanja

 • Projekt hidravličnega uravnovešanja centralnega ogrevanja ulica 14. divizije 54, Rogaška Slatina: večstanovanjski objekt, 27 stanovanj, 102 radiatorja, 14 dvižnih vodov, sistem z vgradnjo tlačno neodvisnih ventilov na radiatorje
 • Projekt hidravličnega uravnovešanja centralnega ogrevanja Mlekarniška 2-14, Maribor: večstanovanjski objekt, 105 stanovanj, 535 radiatorjev, 61 dvižnih vodov, sistem z vgradnjo tlačno neodvisnih ventilov na radiatorje
 • Projekt hidravličnega uravnovešanja centralnega ogrevanja Reška 1-5, 33-37, Tbilisijska 20-26, 28-32 in 42-48, Ljubljana: večstanovanjski objekti, skupno 212 stanovanj, 926 radiatorjev, sistem z vgradnjo tlačno neodvisnih ventilov na radiatorje
 • Projekt hidravličnega uravnovešanja Bevkova 1, 3, 4-6, Ruska 15-17, Šercerjevih Brigad 58-64, 66-72, Maribor, večstanovanjski objekti, skupno 478 stanovanj, 306 dvižnih vodov, sistem z vgradnjo regulatorjev pretoka in regulatorjev tlačne razlike na dvižne vode
 • Trubarjeva 6, Mb – 11 dvižnih vodov – tlačno neodvisni regulatorji in omejevanje pretoka

Industrija / tehnologija

 • Strojno tehnološki načrt sušenja Ca butirata in mlelne linije v kemični industriji Tanin Sevnica
 • Plinifikacija pekarne Mlinopek v Murski Soboti
 • Prezračevanje proizvodno skladiščnih prostorov V-TISK, kapaciteta prezračevalnega sistema 22.000 m3/h, toplotna črpalka grelne / hladilne moči 103 / 103 kW
 • Oskrba proizvodnje Ca Butirata s tehnološko paro v kemični industriji Tanin Sevnica
 • Strojni tehnološki načrt proizvodnje Ca butirata v kemični industriji Tanin Sevnica
 • Strojno tehnološki projekt Eurovrt Ptuj. Ogrevanje / hlajenje objekta s toplotno črpalko zrak / voda nazivne moči 55 kW, prezračevalna naprava 3.500 m3/h zraka, komprimirani zrak kapacitete 670 l/min, pmax= 11 bar
 • Odsesovanje tehnologije mešalnice Symex, Henkel Slovenija
 • Henkel – prezračevanje proizvodnih prostorov, kapaciteta prezračevanja 7.000 m3/h; hlajenje 92 kW, ogrevanje 50 kW
 • Upravljalna postaja UNP Eurovrt 100 kg/h
 • Uparjalna postaja UNP Benica 200 kg/h
 • UKC Maribor – rekonstrukcija hladilnega sistema in črpališča hladne vode. Nazivna hladilna moč 2.550 kW