Projekti - Surovina, d.o.o.

Surovina, d.o.o.


Projekt Opis
  • Izvedba notranje hidrantne mreže iz pocinkanih cevi, montaža in povezava hidrantov, dobava, postavitev in montaža visokotlačne polnilne črpalke in centrifugalne požarne črpalke, montaža Gallus polnilno-praznilne postaje hidrantne mreže
  • Prestavitev in montaža plinskih seval moči 20 in 40kW, predelava obstoječega razvoda zemeljskega plina in povezava seval, montaža plinskega kotla za ogrevanje prostorov moči 26kW, montaža dimnika, priklop, povezava in zagon kotla