Univerzitetni klinični center UKC Maribor


Projekt Opis
  • Projektiranje, dobava in montaža celotne energetske oskrbe bolnišnice z vročo vodo in paro, s pomočjo kogeneracijskih naprav 2 x 1010 kW, z vgrajenimi vročevodnimi kotli Viessmann 2 x 6,5 MW, s proizvodnjo nasičene pare 12 bar v utilizatorju, moči 3930 kW ter v parnem kotlu moči 2350 kW (skupna proizvodnja pare 8350 kg);
  • Posodobitev proizvodnega vira hladu in črpališča hladne vode. Nazivna hladilna moč novega hladilnega agregata Qh=1.030kW; nazivna moč hladilnih stolpov z možnostjo adiabatskega hlajenja skupne nazivne moči Q=2 x 1.351=2.702 kW. Črpališče s skupno pretočno kapaciteto 517,2 m3/h.